Kim Schagerström (Redaktör och IKT-pedagog, Ersboda skolområde, Umeå)
kim.schagerstrom@umea.se