Den här bloggen är skapad som en gemensam samlingsplats för bloggare inom Ersboda och Grubbe skolområde i Umeå. Allt eftersom pedagoger och skolledare kommer att vilja bidra och dela med sig av sina tankar och tips inom IKT och lärande kommer redaktörer att läggas till. Jag som skapat bloggen heter Kim Schagerström och är IKT-pedagog på Ersboda och Grubbe skolområde.